Introductie oefenexamen

Introductie

Je gaat zo een deel van een Wft Basis Oefenexamen maken. Dit Oefenexamen hebben wij met veel zorg samengesteld volgens de toetstermen van het CDFD (College Deskundigheid Financiële Dienstverlening). Dit Wft Basis Oefenexamen heeft dus de kenmerken van het daadwerkelijke Wft Basis Examen.

 

Kenmerken

Het Wft Basis Oefenexamen bestaat uit 42 vragen, waarmee in totaal 64 punten kunnen worden behaald. Er zijn drie categorieën met vragen. Het aantal punten dat je per vraag kunt behalen, hangt samen met de categorie waar de vraag zich in bevindt.

  • Kennis & Begrip: 20 vragen, 1 punt per correct antwoord.
  • Vaardigheden & Competenties: 20 vragen, 2 punten per correct antwoord.
  • Professioneel Gedrag: 2 vragen, 2 punten per correct antwoord.

 

Aandachtspunten Numerieke Vragen

Bij numerieke vragen kunnen alleen getallen, punten en komma’s worden ingevuld. De tekens % en € staan voor of achter het invoerveld en worden dus niet door jou ingevuld.

  • Gebruik in het geval van decimalen achter de komma een komma-teken, geen punt-teken.
  • Een punt-teken mag alleen worden gebruikt bij duizendtallen. Het gebruik hiervan is niet verplicht.

Bij numerieke vragen staat aangegeven op welke wijze het antwoord moet worden ingevuld. Tijdens het rekenen rond je in principe niet tussentijds af. Er is één uitzondering: vragen die betrekking hebben op de Belastingdienst. De Belastingdienst rondt tussentijds af in het voordeel van de consument. Deze regel wordt daarom ook toegepast in onze oefenexamens (en het echte Wft Basis examen). 

 

Tijdsduur en Slagingsgrens

Je krijgt voor het maken van dit Wft Basis Oefenexamen 120 minuten de tijd. Je bent geslaagd als je 68% van de vragen correct hebt beantwoord. Aan het einde van dit Oefenexamen krijg je op een resultatenpagina te zien welke vragen je correct en incorrect hebt beantwoord. Wij wensen je veel succes!

Start het Oefenexamen
placeholder