Introductie oefenexamen

Introductie

Je gaat zo een gratis Wft Schade Zakelijk PE Oefenexamen maken. Dit Oefenexamen hebben wij met veel zorg samengesteld volgens de toetstermen van het CDFD (College Deskundigheid Financiële Dienstverlening). Dit Wft Schade Zakelijk PE Oefenexamen heeft dus de kenmerken van het daadwerkelijke Wft Schade Zakelijk PE examen.

 

Kenmerken

Het Wft Schade Zakelijk PE Oefenexamen bestaat uit 24 vragen, waarmee in totaal 33 punten kunnen worden behaald. Er zijn twee categorieën met vragen. Het aantal punten dat je per vraag kunt behalen, hangt samen met de categorie waar de vraag zich in bevindt.

  • Kennis & Begrip: 15 vragen, 1 punt per correct antwoord.
  • Vaardigheden & Competenties: 9 vragen, 2 punten per correct antwoord.

 

Aandachtspunten Numerieke Vragen

Bij numerieke vragen kunnen alleen getallen, punten en komma’s worden ingevuld. De tekens % en € staan voor of achter het invoerveld en worden dus niet door jou ingevuld.

  • Gebruik in het geval van decimalen achter de komma een komma-teken, geen punt-teken.
  • Een punt-teken mag alleen worden gebruikt bij duizendtallen. Het gebruik hiervan is niet verplicht.

Bij numerieke vragen staat aangegeven op welke wijze het antwoord moet worden ingevuld. Tijdens het rekenen rond je in principe niet tussentijds af. Er is één uitzondering: vragen die betrekking hebben op de Belastingdienst. De Belastingdienst rondt tussentijds af in het voordeel van de consument. Deze regel wordt daarom ook toegepast in onze oefenexamens (en het echte Wft Schade Zakelijk PE examen). 

 

Tijdsduur en Slagingsgrens

Je krijgt voor het maken van dit Wft Schade Zakelijk PE Oefenexamen 60 minuten de tijd. Je bent geslaagd als je 68% van de vragen correct hebt beantwoord. Aan het einde van dit Oefenexamen krijg je op een resultatenpagina te zien welke vragen je correct en incorrect hebt beantwoord. Wij wensen je veel succes!

Start het Oefenexamen
placeholder